Dlaczego warto

Zastanów się, czego boisz się w życiu. Pewnie na pierwszym miejscu jest śmierć lub choroba Twoja lub Twoich bliskich. Zaraz za nimi pomyślisz o pożarze, zalaniu lub kradzieży Twojego domu i samochodu. Takim zdarzeniom nie zapobiegniesz, ale możesz w dużej mierze złagodzić ich skutki wykupując ubezpieczenie.

Nie oznacza to oczywiście, że gdy wykupisz ubezpieczenie, to nie zachorujesz albo Twój dom nie zostanie zalany. Jeśli jednak coś takiego się wydarzy, to otrzymasz pieniądze za które będziesz mógł sfinansować leczenie czy remont domu. Na tym polega ubezpieczenie.

Wszyscy płacący składkę właściwie składają się na czyjeś odszkodowanie. Nieprzewidziane wypadki zdarzają się relatywnie rzadko w porównaniu do tego, jak często ludzie opłacają składkę i na tym właśnie zarabia zakład ubezpieczeń. Oczywiście, jeśli nic złego się nie stanie, to pieniądze, które uregulowałeś w formie składek, przepadną. To jednak nie oznacza, że nie warto się ubezpieczać. Pomyśl, co zrobisz, jeżeli coś złego się wydarzy? Skąd weźmiesz pieniądze na to, by kupić nowe auto, wyremontować mieszkanie, sfinansować leczenie lub poradzić sobie finansowo po śmierci osoby, która zarabiała na całą rodzinę? Płacąc składkę, kupujesz sobie spokojny sen.


Etapy naszej pracy nad Twoim ubezpieczeniem

Przygotowanie oferty zaczynamy od rozmowy o Twoich potrzebach. Określamy co ma być przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest Twój cel, co chcesz chronić, na czym Ci zależy, jaką składkę możesz płacić. W zależności od Twoich preferencji zaproponujemy konkretny produkt ubezpieczeniowy.
Opowiemy Ci o tym jakie możliwości daje wybrany produkt ubezpieczeniowy: co możesz ubezpieczyć i od czego, w jakich sytuacjach ubezpieczenie będzie Cię chronić. Na tym etapie określasz też wartość swojego mienia. Sam wybierasz poszczególne elementy ubezpieczenia, podczas kalkulacji widzisz jak przelicza się składka w zależności od wybranych sum ubezpieczenia i elementów. Wybierasz ubezpieczenie dla siebie – dokładnie takie, jakie potrzebujesz.
To bardzo ważny etap. Szczegółowo omówimy najważniejsze zapisy w OWU. Dowiesz się co konkretnie zawiera wybrany przez Ciebie wariant ubezpieczenia. Zapoznasz się z najważniejszymi dla Ciebie definicjami. Dokładnie omówimy w jakich sytuacjach ubezpieczenie będzie Cię chronić, a w jakich nie. Na tym etapie poruszymy również temat zabezpieczenia Twojego mienia, zgłaszania szkody i sposobu ustalania rozmiaru i wysokości odszkodowania lub świadczenia. Jest to również czas na Twoje pytania, ponowne przyjrzenie się ofercie i omówienie sposobu płacenia składki.
Weryfikacja danych i zapisów na polisie, omówienie dalszych etapów, takich jak, np. dostarczenie polisy do Banku (o ile dotyczy), zasady wznawiania polisy itp.
Podczas trwania ochrony jesteśmy do dyspozycji jeśli pojawią się dodatkowe pytania, potrzeby ubezpieczeniowe, konieczność zmiany danych lub zakresu ubezpieczenia. W sytuacjach powstania szkody lub dowolnego zdarzenia objętego ochroną pomagamy w procedurze zgłoszenia szkody i uzyskania odszkodowania.

Współpracujemy z następującymi instytucjami

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania, domu a także domu w budowie, wyposażenia, architektury ogrodu itp. Ubezpieczenie obejmuje m.in. uszkodzenie mienia na skutek pożaru lub innego zdarzenia losowego, np. uderzenia pioruna, zalania, huraganu lub przepięcia. Ochronę rozszerzyć można również o ubezpieczenie od kradzieży i o OC w życiu prywatnym, które chroni w razie wyrządzenia szkody innym osobom, np. kiedy zalejemy mieszkanie sąsiada.

dowiedz się więcej

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży (Autocasco), ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czyli ubezpieczenie zdrowia i życia kierowcy i pasażerów.

dowiedz się więcej

Ubezpieczenia Życiowe

Pakiety ochronne dla klienta indywidualnego lub ubezpieczenia grupowe dla firm chroniące osobę ubezpieczoną i jej najbliższych na wypadek takich zdarzeń jak śmierć, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka. Ubezpieczenia pod kredyt, które zabezpieczają spłatę kredytu w razie śmierci, inwalidztwa lub niezdolności do pracy. Ubezpieczenia dla dzieci zapewniające pomoc finansową w przypadku problemów zdrowotnych, pobytu w szpitalu oraz uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku. Ubezpieczenia zdrowotne Best Doctors.

dowiedz się więcej

Ubezpieczenia w Podróży

Pełna ochrona podczas podróży zagranicznej. Pomoc medyczna w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, koszty ratownictwa i transportu medycznego. Assistance opiekuńczy, ubezpieczenie bagażu, następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym czyli odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub za szkody wyrządzone przez dzieci.

dowiedz się więcej

Ubezpieczenia dla Firm

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży budynków, lokali, maszyn, środków obrotowych, sprzętów elektronicznych i komputerowych. OC działalności gospodarczej, które obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikające np. z wprowadzenia produktu do obrotu. OC zawodu, np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta. NNW dla pracowników.

dowiedz się więcej

Ubezpieczenia Sportowe

Pełna ochrona podczas uprawiania sportu. Organizacja i pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu i pobytu w placówce medycznej po wypadku. Sport Assistance czyli niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. NNW w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny uprawianej zarobkowo. Odpowiedzialność cywilna w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom podczas uprawiania sportu. OC instruktora. Ochrona sprzętu sportowego.

dowiedz się więcej