Ubezpieczenia w Podróży


Co otrzymujesz?

 • otrzymujesz pełną ochronę całej rodziny podczas podróży zagranicznej
 • organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej
 • ochrona podczas podróży prywatnych i służbowych
 • możliwość ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych
 • szeroki zakres assistance
Co ubezpieczasz?
 • zdrowie i życie, także osób bliskich
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim
 • bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny
 • sprzęt sportowy
Od czego się ubezpieczasz?
 • Pomoc medyczna i koszty leczenia

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne, itp.
  • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania
  • ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów ratownictwa, czyli poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku
 • Podróż assistance

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży
  • pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej
  • zabezpieczenie nieruchomości w Polsce w przypadku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem
 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

  Ubezpieczenia obejmuje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce, np. wizytę w poradni rehabilitacyjnej, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
  • organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem
 • Od odpowiedzialności cywilnej (OC)

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, uszkodzenie mienia w hotelu
  • odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub szkody wyrządzone przez dzieci
  • OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu
 • Od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu.

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, takich jak telefon, tablet czy klucze
  • ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych
  • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu
  • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów
 • Dodatkowe możliwości
  • Sprzęt Sportowy – możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
  • Karnety i Kursy – otrzymasz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
  • Wypadek w Podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.

powrót do poprzedniej strony