Polityka prywatności


Klauzule zgody

 1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Annę Polak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą POŚREDNICTWO KREDYTOWE Anna Polak z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 59/7, 72-100 Goleniów, NIP 856-115-64-65 w celu: realizacji usług w zakresie pośrednictwa finansowego, przekazania danych osobowych innym podmiotom współpracującym, w szczególności Bankom w zakresie realizacji procesu kredytowego, marketingowym, handlowym.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z realizacją usług pośrednictwa finansowego, handlowych oraz marketingowych drogą pocztową oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Annę Polak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą POŚREDNICTWO KREDYTOWE Anna Polak z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 59/7, 72-100 Goleniów, NIP 856-115-64-65
 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z procesem realizacji czynności pośrednictwa finansowego drogą telefoniczną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez Annę Polak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą POŚREDNICTWO KREDYTOWE Anna Polak z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 11b, 72-100 Goleniów, NIP 856-115-64-65
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Polak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą POŚREDNICTWO KREDYTOWE Anna Polak, NIP 856-115-64-65

  • adres: 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 59/7
  • telefon: +48 500 047 943
  • e-mail: anna@anna-polak.pl
 2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia w celach marketingowych, handlowych oraz do celów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa finansowego, w tym do przekazania danych osobowych innym podmiotom współpracującym z administratorem, w szczególności Bankom w zakresie realizacji procesu wniosku kredytowego.

 3. Odbiorca danych osobowych

  Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, m.in. instytucje finansowe w zakresie realizacji procesu wniosku kredytowego, rzeczoznawcy majątkowi, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie 1 rok od czasu uruchomienia kredytu, a w przypadku braku podjęcia czynności do złożenia wniosku kredytowego przez okres 360 dni od daty wrażenia zgody.
  Natomiast w celach marketingowych i handlowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 5. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych oraz
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani\Pana narusza przepisy w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 6. Wymóg podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, gdyż konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizowania czynności pośrednictwa finansowego.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.