Kredyt na budowę domu


Kredyt na budowę domu jest kredytem budowlano-hipotecznym i jest przeznaczony na budowę domu lub jej dokończenie. W niektórych bankach można sfinalizować jednym kredytem zakup działki i budowę domu.

Działka w większości banków może stanowić wkład własny przy takim kredycie. Kredyt na budowę domu przeważnie uruchamiany jest w transzach. Ich ilość zależy od kwoty kredytu, stopnia zaawansowania budowy oraz od banku finansującego przedsięwzięcie. Bank przelewa kolejne transze w miarę postępów prac. O tym czy dany etap został ukończony decyduje bank. Robi to na podstawie inspekcji lub zdjęć. Jeśli wykonane prace nie są zgodne z harmonogramem budowy wypłata kolejnej transzy może zostać wstrzymana.

Z dokumentów do wniosku kredytowego bank będzie wymagał m.in. ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntów, odpis księgi wieczystej, projekt budowlany oraz kosztorys budowy sporządzony na druku banku.

Kredyt na budowę domu dzieli się na dwa główne etapy. Pierwszy, budowlany, to czas od podpisania umowy kredytowej i uruchomienia pierwszej transzy do momentu formalnego ukończenia budowy tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu bądź potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W tym czasie spłacane są jedynie odsetki od uruchomionego kredytu. W drugim etapie, hipotecznym, gdy bank zaakceptuje zakończenie budowy, kredytobiorca zaczyna płacić pełną ratę kapitałowo-odsetkową i tym samym zaczyna spłacać pożyczony od banku kapitał.

W przypadku kredytu na budowę domu, procedura jego uzyskania trwa zazwyczaj od trzech do sześciu tygodni.

powrót do poprzedniej strony