Kredyt hipoteczny konsolidacyjny


Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest to kredyt w ramach którego można skonsolidować takie zobowiązania jak kredyt hipoteczny, kredyty gotówkowe czy np. zadłużenia na kartach kredytowych.

Połączenie dotychczasowych zobowiązań kredytobiorcy w jeden kredyt daje możliwość obniżenia miesięcznej raty i może być rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą wszystkich zaciągniętych kredytów. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Banki, poza dokumentami dochodowymi i dotyczącymi przedmiotu zabezpieczenia, będą wymagały również umów dotyczących konsolidowanych zobowiązań oraz zaświadczeń o aktualnym ich saldzie i numerach rachunków do spłaty.

powrót do poprzedniej strony